Запазената марка

Патентите се издават от съответните национални държавни органи. В България този орган е Патентното ведомство.

Търговска марка

Марката представлява знак, който може да бъде представен графично и се използва за отличаване на стоките или услугите на едно физическо или юридическо лице от тези на другите търговци на пазара.

Правото върху марка се придобива с регистрацията й, като на притежателя на марката се предоставя изключително право да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на всяко трето лице да я използва без негово съгласие.

Уважаеми клиенти,

Предоставяме на Вашето внимание тази информация, защото IYI e нашата ЗАПАЗЕНА  МАРКА.
Тя е гаранция за качеството на предлаганите от нас стоки и сувенири.

Патент 1

Бъдете внимателни при избора си, когато купувате медальона Розетата от Плиска, защото в търговската мрежа вече има копия, чието качество е лошо и често подредбата на символите е частично или напълно погрешна.

Виж тук: НЕСПОЛУЧЛИВИ КОПИЯLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>